Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych nadawcy wiadomości przetwarzanych w związku z udzieleniem informacji na temat szkolenia, jest OSK- Mega-Jazda 00-810 Warszawa Srebrna 16/304.
 2. Dane osobowe nadawcy będą wykorzystywane przez OSK wyłącznie w celu realizacji szkolenia i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.
 3. OSK zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe nadawcy wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. OSK oświadcza, że obowiązujące u niego Procedury oraz zastosowane rozwiązania techniczne, organizacyjne i prawne zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych, są zgodne z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia informacji i przeprowadzenia szkolenia. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie tych czynności.
 6. Administrator danych przewiduje udostępnienie danych osobom i podmiotom, przy pomocy których szkolenie będzie realizowane. Osoby/podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora danych.
 7. Dane osobowe nadawcy będą przetwarzane przez czas trwania szkolenia, a po jego zakończeniu – będą przechowywane dla celów archiwalnych, wyłącznie dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Nadawca wyraża zgody na przetwarzanie przez OSK jego danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail dla celów związanych z organizacją szkolenia, w tym ich udostępnienia wykładowcom , instruktorom.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych.

 

Ciasteczka / Pliki cookies

 1. Witryna www.mega-jazda.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MEGA-JAZDA Ośrodek Szkolenia Kierowców w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.